آهن
۲۵ آبان ۱۳۹۷

فولاد سفیددشت آماده بهره برداری شد

محمود ارباب زاده روز یکشنبه با بیان اینکه نخستین طرح فولاد استانی مشارکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان آماده افتتاح شد، افزود: هم اینک مشعل های کوره ،کمپرسورهای پروسس ودمنده های اصلی وفرعی وارد سیکل کاری شدند و بزودی راه اندازی گرم انجام می شود.

ارباب زاده گفت: این طرح به عنوان نخستین طرح از طرح های فولاد استانی است که اکنون بخش احیای مستقیم آن آماده بهره برداری شده است.

وی گفت: با راه اندازی فولاد سفید دشت یک میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی کشور افزوده خواهد شد.

مدیرعامل فولاد سفید دشت افزود: راه اندازی این شرکت نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی مناسب در استان خواهد داشت.

وی با اشاره به عملیات اجرایی این شرکت گفت: طرح فولاد سفید دشت در تیرماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز شد .

ارباب زاده با بیان اینکه فولاد سفید دشت یکی از بزرگترین پروژه های استان چهارمحال وبختیاری است، گفت: همزمان با سفر رییس جمهوری در مرداد ماه ۱۳۹۳ شرکت فولاد مبارکه با مشارکت ۶۵ درصدی و سازمان ایمیدرو با مشارکت ۳۵ درصدی در سهام این پروژه عظیم استانی مشارکت کردند.

وی گفت: در این مدت مدیر عامل، معاونان و مدیران و کارشناسان فولادمبارکه اصفهان تمام تلاش وهمت خود را برای راه اندازی هرچه سریع تر این پروژه بکار گرفتند ومحمود ارباب زاده روز یکشنبه با بیان اینکه نخستین طرح فولاد استانی مشارکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان آماده افتتاح شد، افزود: هم اینک مشعل های کوره ،کمپرسورهای پروسس ودمنده های اصلی وفرعی وارد سیکل کاری شدند و بزودی راه اندازی گرم انجام می شود.

ارباب زاده گفت: این طرح به عنوان نخستین طرح از طرح های فولاد استانی است که اکنون بخش احیای مستقیم آن آماده بهره برداری شده است.

وی گفت: با راه اندازی فولاد سفید دشت یک میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی کشور افزوده خواهد شد.

مدیرعامل فولاد سفید دشت افزود: راه اندازی این شرکت نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی مناسب در استان خواهد داشت.

وی با اشاره به عملیات اجرایی این شرکت گفت: طرح فولاد سفید دشت در تیرماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز شد .

ارباب زاده با بیان اینکه فولاد سفید دشت یکی از بزرگترین پروژه های استان چهارمحال وبختیاری است، گفت: همزمان با سفر رییس جمهوری در مرداد ماه ۱۳۹۳ شرکت فولاد مبارکه با مشارکت ۶۵ درصدی و سازمان ایمیدرو با مشارکت ۳۵ درصدی در سهام این پروژه عظیم استانی مشارکت کردند.

وی گفت: در این مدت مدیر عامل، معاونان و مدیران و کارشناسان فولادمبارکه اصفهان تمام تلاش وهمت خود را برای راه اندازی هرچه سریع تر این پروژه بکار گرفتند و به زودی با حضور مقامات عالی کشوری و استانی، افتتاح و بهره برداری از این شرکت انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فولاد سفید دشت با بیان اینکه فاز اول این شرکت شامل احیا مستقیم، انباشت وبرداشت است، افزود: با بهره برداری از فاز اول این شرکت زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر به طور مستقیم و یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم فراهم می شود و بخشی از معضل بیکاری جوانان استان برطرف خواهد شد.

مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری که فولاد مبارکه اصفهان ۶۵ درصد سهم آن را داراست، یکی از طرح های هشت گانه فولاد استانی است که در ۳۵ کیلومتری جاده شهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن در تیر ماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز شد. به زودی با حضور مقامات عالی کشوری و استانی، افتتاح و بهره برداری از این شرکت انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فولاد سفید دشت با بیان اینکه فاز اول این شرکت شامل احیا مستقیم، انباشت وبرداشت است، افزود: با بهره برداری از فاز اول این شرکت زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر به طور مستقیم و یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم فراهم می شود و بخشی از معضل بیکاری جوانان استان برطرف خواهد شد.

مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری که فولاد مبارکه اصفهان ۶۵ درصد سهم آن را داراست، یکی از طرح های هشت گانه فولاد استانی است که در ۳۵ کیلومتری جاده شهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن در تیر ماه ۸۶ در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار آغاز شد.

منبع: ماین نیوزارسال نظر