سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن ۱۱۸

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

منو
  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
آهن 118

آهن 118 توری مش

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
6259
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۱۰
توری مش
6 mm
10 cm
2×6 m
4.680 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,000 تومان 900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6265
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۱۵
توری مش
6 mm
15 cm
2×6 m
3.120 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,000 تومان 900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6268
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۲۰
توری مش
6 mm
20 cm
2×6 m
2.340 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,300 تومان 1000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6272
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۲۵
توری مش
6 mm
25 cm
2×6 m
1.870 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,100 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6278
توری مش میلگرد ۶ ساده چشمه ۳۰
توری مش
6 mm
30 cm
2×6 m
1.560 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6280
توری مش میلگرد ۸ ساده چشمه ۱۰
توری مش
8 mm
10 cm
2×6 m
8.320 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6283
توری مش میلگرد ۸ ساده چشمه ۱۵
توری مش
8 mm
15 cm
2×6 m
5.550 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6289
توری مش میلگرد ۸ ساده چشمه ۲۰
توری مش
8 mm
20 cm
2×6 m
4.160 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6294
توری مش میلگرد ۸ ساده چشمه ۲۵
توری مش
8 mm
25 cm
2×6 m
3.330 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6297
توری مش میلگرد ۸ ساده چشمه ۳۰
توری مش
8 mm
30 cm
2×6 m
2.780 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6300
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۱۰
توری مش
8 mm
10 cm
2×6 m
8.320 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6312
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۱۵
توری مش
8 mm
15 cm
2×6 m
5.550 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6318
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۲۰
توری مش
8 mm
20 cm
2×6 m
4.160 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6323
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۲۵
توری مش
8 mm
25 cm
2×6 m
3.330 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6327
توری مش میلگرد ۸ آجدار چشمه ۳۰
توری مش
8 mm
30 cm
2×6 m
2.780 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6330
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۱۰
توری مش
10 mm
10 cm
2×6 m
13.000 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,800 تومان 700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6333
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۱۵
توری مش
10 mm
15 cm
2×6 m
8.660 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,700 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6336
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۲۰
توری مش
10 mm
20 cm
2×6 m
6.500 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,700 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6344
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۲۵
توری مش
10 mm
25 cm
2×6 m
5.200 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6347
توری مش میلگرد ۱۰ آجدار چشمه ۳۰
توری مش
10 mm
30 cm
2×6 m
4.340 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6350
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۱۰
توری مش
12 mm
10 cm
2×6 m
18.720 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
25,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6353
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۱۵
توری مش
12 mm
15 cm
2×6 m
12.480 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6356
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۲۰
توری مش
12 mm
20 cm
2×6 m
9.360 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6359
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۲۵
توری مش
12 mm
25 cm
2×6 m
7.500 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6362
توری مش میلگرد ۱۲ آجدار چشمه ۳۰
توری مش
12 mm
30 cm
2×6 m
6.240 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
26,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6365
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۱۰
توری مش
14 mm
10 cm
2×6 m
25.480 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6368
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۱۵
توری مش
14 mm
15 cm
2×6 m
16.980 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6371
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۲۰
توری مش
14 mm
20 cm
2×6 m
12.740 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6374
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۲۵
توری مش
14 mm
25 cm
2×6 m
10.200 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,550 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6376
توری مش میلگرد ۱۴ آجدار چشمه ۳۰
توری مش
14 mm
30 cm
2×6 m
8.500 kg
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-14:45
27,550 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 رابیتس

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
6445
رابیتس ۴۰۰ گرم
رابیتس
400 gr
3
9
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/6/20-14:07
24,671 تومان 5229 تومان
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6448
رابیتس ۶۰۰ گرم
رابیتس
600 gr
3
11
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
48,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6456
رابیتس ۷۶۰ گرم
رابیتس
760 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
58,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6459
رابیتس ۸۲۰ گرم
رابیتس
820 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
55,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6462
رابیتس ۸۸۰ گرم
رابیتس
880 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
59,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6465
رابیتس ۹۶۰ گرم
رابیتس
960 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
68,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6468
رابیتس ۱۰۴۰ گرم
رابیتس
1040 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
64,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6471
رابیتس ۱۱۲۰ گرم
رابیتس
1120 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/6/20-14:08
59,534 تومان 11166 تومان
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6474
رابیتس ۱۲۵۰ گرم
رابیتس
1250 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
78,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
6477
رابیتس ۱۳۵۰ گرم
رابیتس
1350 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
1402/3/6-14:49
80,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 زیگزاگ

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولسایزطولمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
6669
زیگزاگ ۵ میل ۵۵ سانتی
زیگزاگ
5 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1400/8/5-15:37
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
6671
زیگزاگ ۵ میل ۶۵ سانتی
زیگزاگ
5 میل
65 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1400/8/5-15:37
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
6673
زیگزاگ ۵ میل ۷۵ سانتی
زیگزاگ
5 میل
75 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1400/8/5-15:37
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
6676
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی
زیگزاگ
6 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/5/23-13:40
29,717 تومان 17 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6679
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی
زیگزاگ
8 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/5/23-13:40
29,717 تومان 17 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 سیم آرماتوربندی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولضخامت مفتولوزننوع مفتولمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
6423
سیم آرماتوربندی ۱٫۵ نرم
سیم آرماتوربندی
1.5 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
31,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6434
سیم آرماتور بندی فابریک ۱٫۵ بسیار نرم
سیم آرماتوربندی
1.5 mm
15 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
34,700 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6426
سیم آرماتور بندی ۲٫۵ نرم
سیم آرماتوربندی
2.5 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
31,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6437
سیم آرماتور بندی فابریک ۲٫۵ بسیار نرم
سیم آرماتوربندی
2.5 mm
15 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
34,700 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6429
سیم آرماتور بندی ۳ نرم
سیم آرماتوربندی
3.0 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
31,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6439
سیم آرماتور بندی فابریک ۳ بسیار نرم
سیم آرماتوربندی
3.0 mm
50 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
34,900 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6432
سیم آرماتور بندی ۴ نرم
سیم آرماتوربندی
4.0 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
33,800 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6442
سیم آرماتور بندی فابریک ۴ بسیار نرم
سیم آرماتوربندی
4.0 mm
50 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/6-12:57
34,900 تومان 100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 مفتول گالوانیزه

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
6500
سیم رابیتس بندی مفتول ۱٫۲
مفتول گالوانیزه
1.2 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
42,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6509
سیم اسکوپ مفتول ۱٫۵
مفتول گالوانیزه
1.5 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
42,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6512
مفتول ۲ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
2.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6514
مفتول ۲٫۲ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
2.2 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6521
مفتول ۲٫۴ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
2.4 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6524
مفتول ۲٫۸ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
2.8 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6527
مفتول ۳ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
3.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6530
مفتول ۳٫۵ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
3.5 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
6533
مفتول ۴ گالوانیزه گرم
مفتول گالوانیزه
4.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
1402/3/9-10:13
37,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان