حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

آهن ۱۱۸

آهن 118

آهن ۱۱۸

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

منو
  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
آهن 118

آهن 118 توری مش

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایز میلگردچشمهطول × عرضوزن هر متر مربعمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 رابیتس

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولوزنچشمهستونطول × عرضمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
6445
رابیتس ۴۰۰ گرم
15,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
400 gr
3
9
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-05:04
ثبت سفارش
6448
رابیتس ۶۰۰ گرم
23,900 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
600 gr
3
11
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6456
رابیتس ۷۶۰ گرم
25,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
760 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6459
رابیتس ۸۲۰ گرم
26,100 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
820 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6462
رابیتس ۸۸۰ گرم
28,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
880 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6465
رابیتس ۹۶۰ گرم
29,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
960 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6468
رابیتس ۱۰۴۰ گرم
29,800 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
1040 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6471
رابیتس ۱۱۲۰ گرم
30,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
1120 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6474
رابیتس ۱۲۵۰ گرم
31,100 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
1250 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
6477
رابیتس ۱۳۵۰ گرم
32,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: برگ
رابیتس
1350 gr
3
13
55×220 cm
تهران
آهن 118
برگ
99/04/30-06:04
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 زیگزاگ

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزطولمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
6669
زیگزاگ ۵ میل ۵۵ سانتی
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
5 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/05/02-07:05
ثبت سفارش
6671
زیگزاگ ۵ میل ۶۵ سانتی
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
5 میل
65 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/05/02-07:05
ثبت سفارش
6673
زیگزاگ ۵ میل ۷۵ سانتی
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
5 میل
75 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/05/02-07:05
ثبت سفارش
6676
زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
6 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/05/02-07:05
ثبت سفارش
6679
زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
8 میل
55 سانتی متر
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/05/02-07:05
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 سیم آرماتوربندی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولضخامت مفتولوزننوع مفتولمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
6423
سیم آرماتوربندی ۱٫۵ نرم
14,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
سیم آرماتوربندی
1.5 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-04:04
ثبت سفارش
6426
سیم آرماتور بندی ۲٫۵ نرم
14,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
سیم آرماتوربندی
2.5 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-04:04
ثبت سفارش
6429
سیم آرماتور بندی ۳ نرم
14,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
سیم آرماتوربندی
3.0 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-05:04
ثبت سفارش
6432
سیم آرماتور بندی ۴ نرم
14,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
سیم آرماتوربندی
4.0 mm
14_17 kg
مفتول سیاه
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-05:04
ثبت سفارش
آهن 118

آهن 118 مفتول گالوانیزه

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولضخامت مفتولنوع گالوانیزهمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
6500
سیم رابیتس بندی مفتول ۱٫۲
19,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
1.2 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-10:04
ثبت سفارش
6509
سیم اسکوپ مفتول ۱٫۵
19,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
1.5 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6512
مفتول ۲ گالوانیزه گرم
17,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
2.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6514
مفتول ۲٫۲ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
2.2 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6521
مفتول ۲٫۴ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
2.4 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6524
مفتول ۲٫۸ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
2.8 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6527
مفتول ۳ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
3.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6530
مفتول ۳٫۵ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
3.5 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-11:04
ثبت سفارش
6533
مفتول ۴ گالوانیزه گرم
17,200 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مفتول گالوانیزه
4.0 mm
گرم
تهران
آهن 118
کیلوگرم
99/04/30-12:04
ثبت سفارش
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
admin
ارسال دیدگاه
لیست سفارش مورد حذف شد. بازگشت
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  • جمع کل: 0 تومان
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان