سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

اروپایی

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

منو
  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
اروپایی

اروپایی ورق استنلس استیل

تاریخ به روز رسانی امروز
کد ناممحصولضخامتابعادآلیاژحالتکشور / کارخانهمحل بارگیریواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
4375
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.3
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
178,609 تومان 1768 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4376
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.3
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
178,609 تومان 1768 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4377
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.4
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
167,288 تومان 1656 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4379
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.4
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
166,450 تومان 1648 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4380
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.4
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
166,144 تومان 1645 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4381
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
0.4
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
166,144 تومان 1645 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4382
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.5
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
166,174 تومان 1645 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4385
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.5
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
166,174 تومان 1645 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4386
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.5
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,970 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4387
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.6
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:40
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4388
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.6
1250
304L
-
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4389
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.6
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4390
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
0.6
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4391
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.7
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4392
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.7
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4393
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰×۲۴۴۰
ورق استنلس استیل
0.7
1220×2440
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4394
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.8
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4395
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
0.8
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4396
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.8
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4398
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
0.8
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4399
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.9
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4400
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
0.9
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
165,990 تومان 1643 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4401
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
1
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
157,605 تومان 1560 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4402
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
1
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
157,605 تومان 1560 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4403
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
1
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
157,605 تومان 1560 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4404
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.25
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4405
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
1.25
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4406
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.25
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,075 تومان 1545 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4407
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
1.25
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
157,605 تومان 1560 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4408
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
1.5
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4410
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4411
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4412
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4413
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,075 تومان 1545 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4414
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,075 تومان 1545 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4415
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
2
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,666 تومان 1591 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4416
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4418
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
2.5
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
162,706 تومان 1611 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4419
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
2.5
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
162,706 تومان 1611 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4420
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
2.5
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
162,706 تومان 1611 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4421
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
2.5
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
162,706 تومان 1611 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4422
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
2.5
1500×3000
304L
شیت
-
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
164,746 تومان 1631 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4423
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
2.5
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
164,746 تومان 1631 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4424
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,381 تومان 1548 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4425
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰
ورق استنلس استیل
3
1500
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4426
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
157,095 تومان 1555 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4427
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
3
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
158,116 تومان 1566 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4428
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4430
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4431
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
159,646 تومان 1581 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4432
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
4
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4434
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰
ورق استنلس استیل
4
1500
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4435
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
159,646 تومان 1581 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4436
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
4
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4438
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4439
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4440
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,156 تومان 1586 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4441
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
5
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,768 تومان 1592 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4442
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰
ورق استنلس استیل
5
1500
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,157 تومان 1536 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4443
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,156 تومان 1586 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4444
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,055 تومان 1535 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4445
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,055 تومان 1535 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4446
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,278 تومان 1597 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4447
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
6
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,972 تومان 1594 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4448
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰
ورق استنلس استیل
6
1500
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,463 تومان 1539 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4449
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,972 تومان 1594 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4451
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
6
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,972 تومان 1594 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4453
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,157 تومان 1536 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4455
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
155,157 تومان 1536 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4456
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
8
1000
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,176 تومان 1596 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4457
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰
ورق استنلس استیل
8
1250
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
163,726 تومان 1621 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4458
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰
ورق استنلس استیل
8
1500
304L
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
156,585 تومان 1550 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4460
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
8
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,972 تومان 1594 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4461
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
8
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
160,054 تومان 1585 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4462
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
10
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
164,338 تومان 1627 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4463
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
10
1250×2500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
164,236 تومان 1626 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4464
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
10
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4465
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
10
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
161,686 تومان 1601 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4466
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
12
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
180,048 تومان 1783 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4467
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
12
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
170,357 تومان 1687 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4468
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
12
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
170,867 تومان 1692 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4469
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
15
1000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
175,294 تومان 1736 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4470
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
15
6000×1500
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
169,541 تومان 1679 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4471
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
20
6000×2000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
183,598 تومان 1818 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4472
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
20
1500×3000
304L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
169,622 تومان 1679 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4526
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1000×2000
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
40,192 تومان 398 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4527
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
2
1250×2500
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
374,887 تومان 3712 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4528
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1500×3000
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
374,887 تومان 3712 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4529
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1000×2000
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
369,786 تومان 3661 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4530
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1500×3000
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
368,766 تومان 3651 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4531
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
6000×1500
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
368,766 تومان 3651 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4532
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
10
6000×1500
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
378,967 تومان 3752 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4533
ورق استیل صنعتی ۳۰۹ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
12
6000×1500
309
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
385,088 تومان 3813 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4494
ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
1000×2000
316L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
254,515 تومان 2520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4495
ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
4
1250×2500
316L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
254,515 تومان 2520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4496
ورق استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
4
1500×3000
316L
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
254,515 تومان 2520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4575
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰×۲۵۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
1250×2500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
244,314 تومان 2419 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4576
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
1500×3000
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
244,314 تومان 2419 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4577
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1000×2000
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
244,314 تومان 2419 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4580
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
1000×2000
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
233,603 تومان 2313 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4581
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
5
6000×1500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
233,603 تومان 2313 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4582
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
6
6000×1500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
233,603 تومان 2313 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4583
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
8
6000×1500
321
شیت
-
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
233,603 تومان 2313 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4584
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
10
6000×1500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:41
233,603 تومان 2313 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4585
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
12
6000×1500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
231,795 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4586
ورق استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰
ورق استنلس استیل
20
6000×1500
321
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
231,795 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4587
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰
ورق استنلس استیل
0.7
1000
430
رول
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
95,445 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4588
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
1
1000×2000
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
98,475 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4590
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
1.5
1000×2000
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
98,475 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4591
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1000×2000
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
97,465 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4595
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۲۰×۲۴۴۰
ورق استنلس استیل
2
1220×2440
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
97,808 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4596
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰×۳۰۰۰
ورق استنلس استیل
2
1500×3000
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
101,505 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
4597
ورق استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰×۲۰۰۰
ورق استنلس استیل
3
1000×2000
430
شیت
اروپایی
تهران
کیلوگرم
1402/12/3-10:51
101,505 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
ثبت سفارش
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان