سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

چین

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

منو
  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
چین

چین لوله مانیسمان

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد ناممحصولسایز(اینچ)استانداردردهقطر خارجیکشور / کارخانهمحل بارگیریواحد فروشنمودار قیمتقیمتثبت سفارش
5260
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
3/4
مانیسمان
20
26.7
چین
تهران
شاخه
1402/3/6-12:08
567,000 تومان 6000 تومان
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5262
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
3/4
مانیسمان
40
26.7
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
586,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5264
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
3/4
مانیسمان
80
26.7
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
742,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5209
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
1/2
مانیسمان
20
21.6
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
448,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5211
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
1/2
مانیسمان
40
21.6
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
476,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5214
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
1/2
مانیسمان
80
21.6
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
650,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5266
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
1
مانیسمان
20
33.4
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
861,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5268
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
1
مانیسمان
40
33.4
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
954,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5270
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
1
مانیسمان
80
33.4
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
1,457,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5216
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
1/4 1
مانیسمان
20
42.2
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
1,622,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5218
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
1/4 1
مانیسمان
40
42.2
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
1,636,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5220
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
1/4 1
مانیسمان
80
42.2
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
2,237,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5235
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 1
مانیسمان
20
48.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
1,732,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5244
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 1
مانیسمان
40
48.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
1,778,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5247
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 1
مانیسمان
80
48.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
2,558,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5274
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
2
مانیسمان
40
60.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
2,141,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5276
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
2
مانیسمان
80
60.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
3,292,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5249
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 2
مانیسمان
20
73
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
2,650,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5256
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 2
مانیسمان
40
73
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
3,058,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5258
لوله مانیسمان ۱/۲ ۲ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
1/2 2
مانیسمان
80
73
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
4,668,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5278
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
3
مانیسمان
20
88.9
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
3,517,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5280
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
3
مانیسمان
40
88.9
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
3,884,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5282
لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
3
مانیسمان
80
88.9
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
6,687,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5285
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
4
مانیسمان
20
114.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
4,109,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5289
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
4
مانیسمان
40
114.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
5,856,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5291
لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
4
مانیسمان
80
114.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
9,613,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5294
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
5
مانیسمان
20
141.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
6,398,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5301
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
5
مانیسمان
40
141.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
7,953,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5303
لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
5
مانیسمان
80
141.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
10,705,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5305
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
6
مانیسمان
20
168.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
6,852,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5307
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
6
مانیسمان
40
168.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
10,246,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5309
لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
6
مانیسمان
80
168.3
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
15,393,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5311
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۲۰ چین
لوله مانیسمان
8
مانیسمان
20
219.1
چین
تهران
شاخه
1402/3/9-10:32
11,860,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
ثبت سفارش
5313
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
8
مانیسمان
40
219.1
چین
تهران
شاخه
1401/11/30-11:09
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
5315
لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
8
مانیسمان
80
219.1
چین
تهران
شاخه
1401/11/30-11:09
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
5317
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
10
مانیسمان
40
273.1
چین
تهران
شاخه
1401/5/18-17:02
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: شاخه
5319
لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
10
مانیسمان
80
273.1
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/25-10:00
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5321
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
12
مانیسمان
40
323.9
چین
تهران
کیلوگرم
1401/3/17-15:12
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5324
لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
12
مانیسمان
80
323.9
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/25-09:59
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5327
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
14
مانیسمان
40
355.6
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/25-09:59
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5329
لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
14
مانیسمان
80
355.6
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/25-09:59
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5335
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰ چین
لوله مانیسمان
16
مانیسمان
40
406.4
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/26-10:42
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
5337
لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۸۰ چین
لوله مانیسمان
16
مانیسمان
80
406.4
چین
تهران
کیلوگرم
1399/12/25-09:58
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان