حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

کره

کره

کره

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

منو
  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
کره

کره تیرآهن H

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزاستانداردحالتکشور / کارخانهمحل بارگیریواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3145
تیرآهن هاش سبک ۱۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3170
تیرآهن هاش سنگین ۱۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
10
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3146
تیرآهن هاش سبک ۱۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3175
تیرآهن هاش سنگین ۱۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
12
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3147
تیرآهن هاش سبک ۱۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3171
تیرآهن هاش سنگین ۱۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
14
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3148
تیرآهن هاش سبک ۱۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3176
تیرآهن هاش سنگین ۱۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
16
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3149
تیرآهن هاش سبک ۱۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3177
تیرآهن هاش سنگین ۱۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
18
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3151
تیرآهن هاش سبک ۲۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3178
تیرآهن هاش سنگین ۲۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
20
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3152
تیرآهن هاش سبک ۲۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3179
تیرآهن هاش سنگین ۲۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
22
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3153
تیرآهن هاش سبک ۲۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3180
تیرآهن هاش سنگین ۲۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
24
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3154
تیرآهن هاش سبک ۲۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3181
تیرآهن هاش سنگین ۲۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
26
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3156
تیرآهن هاش سبک ۲۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3182
تیرآهن هاش سنگین ۲۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
28
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3157
تیرآهن هاش سبک ۳۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3183
تیرآهن هاش سنگین ۳۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
30
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3158
تیرآهن هاش سبک ۳۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3184
تیرآهن هاش سنگین ۳۲ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
32
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3159
تیرآهن هاش سبک ۳۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3185
تیرآهن هاش سنگین ۳۴ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
34
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3160
تیرآهن هاش سبک ۳۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3186
تیرآهن هاش سنگین ۳۶ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
36
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3161
تیرآهن هاش سبک ۳۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3188
تیرآهن هاش سنگین ۳۸ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
38
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3162
تیرآهن هاش سبک ۴۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3189
تیرآهن هاش سنگین ۴۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
40
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3163
تیرآهن هاش سبک ۴۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3202
تیرآهن هاش سنگین ۴۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
45
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3164
تیرآهن هاش سبک ۵۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-10:11
ثبت سفارش
3203
تیرآهن هاش سنگین ۵۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
50
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3165
تیرآهن هاش سبک ۵۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3204
تیرآهن هاش سنگین ۵۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
55
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3166
تیرآهن هاش سبک ۶۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3205
تیرآهن هاش سنگین ۶۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
60
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3167
تیرآهن هاش سبک ۶۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3207
تیرآهن هاش سنگین ۶۵ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
65
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3168
تیرآهن هاش سبک ۷۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3208
تیرآهن هاش سنگین ۷۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
70
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3169
تیرآهن هاش سبک ۱۰۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEA (سبک)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
3209
تیرآهن هاش سنگین ۱۰۰ کره
4,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن H
100
HEB (سنگین)
شاخه 12 متری
کره
تهران
کیلوگرم
98/11/23-11:11
ثبت سفارش
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
admin
ارسال دیدگاه
لیست سفارش مورد حذف شد. بازگشت
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  • جمع کل: 0 تومان
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان