حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

  • توضیحات محصول
  • فیلتر محصولات
  • جدول مشخصات محصول
  • محصولات دیگر
فیلتر محصولات
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان لوله آبرسانی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتحالتمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان لوله داربستی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتحالتمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان لوله صنعتی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتحالتمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3625
لوله صنعتی “۲ ضخامت ۳ سپاهان
21,000 تومان 16600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
60.3
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/19-10:12
ثبت سفارش
3632
لوله صنعتی “۳ ضخامت ۳ سپاهان
21,000 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
88.9
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/19-10:38
ثبت سفارش
3636
لوله صنعتی “۴ ضخامت ۳ سپاهان
21,000 تومان 16600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
114.3
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/19-11:05
ثبت سفارش
3637
لوله صنعتی “۵ ضخامت ۴ سپاهان
21,100 تومان 16700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
141.3
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/19-11:15
ثبت سفارش
3640
لوله صنعتی “۶ ضخامت ۴ سپاهان
21,100 تومان 16700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
168.3
4
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/19-11:16
ثبت سفارش
3642
لوله صنعتی “۸ ضخامت ۴ سپاهان
21,100 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
لوله صنعتی
219.1
4
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:28
ثبت سفارش
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان لوله گازرسانی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتحالتمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
3700
لوله گاز خانگی “۳/۴ سپاهان
25,900 تومان 21500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
26.7
2.5
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3701
لوله مانیس گاز “۳/۴ سپاهان
25,900 تومان 21500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
26.7
2.8
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3698
لوله گاز خانگی “۱/۲ سپاهان
25,700 تومان 21300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
21.2
2.5
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3699
لوله مانیس گاز “۱/۲ سپاهان
25,800 تومان 21400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
21.2
2.8
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3702
لوله گاز خانگی “۱ سپاهان
25,700 تومان 21300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
33.7
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3704
لوله مانیس گاز “۱ سپاهان
25,700 تومان 21300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
33.7
3.4
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:19
ثبت سفارش
3706
لوله گاز خانگی “۱/۴ ۱ سپاهان
25,700 تومان 21300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
42.2
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:18
ثبت سفارش
3708
لوله مانیس گاز “۱/۴ ۱ سپاهان
25,800 تومان 21400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
42.2
3.4
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:18
ثبت سفارش
3709
لوله گاز خانگی “۱/۲ ۱ سپاهان
25,800 تومان 21400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
48.3
3
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:18
ثبت سفارش
3710
لوله مانیس گاز “۱/۲ ۱ سپاهان
25,800 تومان 21400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
48.3
3.4
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:18
ثبت سفارش
3711
لوله گاز خانگی “۲ سپاهان
25,500 تومان 21100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
60.3
3.5
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/25-14:18
ثبت سفارش
3712
لوله مانیس گاز “۲ سپاهان
25,850 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
لوله گازرسانی
60.3
3.9
شاخه 6 متری
کارخانه
گروه صنعتی سپاهان
کیلوگرم
1399/12/16-09:48
ثبت سفارش
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان لوله گالوانیزه

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتحالتمحل بارگیریکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان نبشی

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمتثبت سفارش
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
admin
ارسال دیدگاه
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان