share

add_shopping_cart سبد خرید

ورق سیاه

ورق سیاه از نورد گرم فولاد با استاندارد st-37 در نوع فابریک و رول تولید می شود. کارخانه های تولید ورق سیاه در ایران ورق سیاه را در ضخامت ها و ابعاد متنوعی تولید می کنند. قیمت ورق سیاه بر اساس ضخامت ورق، ابعاد آن و نوع کارخانه تولید کننده متفاوت است. برای آگاهی از لیست قیمت ورق سیاه و خرید ورق سیاه جدول زیر را مشاهده فرمایید.

فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا قیمت سبد خرید
ورق سیاه 2 رول 1 فولاد مبارکه اصفهان
6,520 تومان (arrow_upward 4519 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
6,100 تومان (arrow_upward 4098 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 2.5 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان
6,000 تومان (arrow_upward 3997 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 3 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,650 تومان (arrow_upward 3646 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 3 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,650 تومان (arrow_upward 3645 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 4 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,720 تومان (arrow_upward 3714 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 4 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,720 تومان (arrow_upward 3713 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 5 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,720 تومان (arrow_upward 3712 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 5 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,720 تومان (arrow_upward 3711 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 6 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,670 تومان (arrow_upward 3660 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 6 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,670 تومان (arrow_upward 3659 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 8 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,670 تومان (arrow_upward 3658 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 8 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,670 تومان (arrow_upward 3657 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 10 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3566 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 10 فابریک 1.5فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3565 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 12 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3564 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 12 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3563 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 15 رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3562 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 15 فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان
5,580 تومان (arrow_upward 3561 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
فولاد اکسین خوزستان
نام کالا قیمت سبد خرید
ورق سیاه 8 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,800 تومان (arrow_upward 3780 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 10 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,320 تومان (arrow_upward 3299 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 12 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,320 تومان (arrow_upward 3298 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 15 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,320 تومان (arrow_upward 3297 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 20 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,200 تومان (arrow_upward 3176 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 25 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,200 تومان (arrow_upward 3175 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 30 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
5,200 تومان (arrow_upward 3174 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 35 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
4,980 تومان (arrow_upward 2953 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 40 فابریک 2 فولاد اکسین خوزستان
4,980 تومان (arrow_upward 2952 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالا قیمت سبد خرید
ورق سیاه 8 فابریک 1.2 قطعات
5,100 تومان (arrow_upward 3037 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 10 فابریک 1.2 قطعات
5,100 تومان (arrow_upward 3036 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 12 فابریک 1.2 قطعات
5,100 تومان (arrow_upward 3035 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 15 فابریک 1.2 قطعات
5,100 تومان (arrow_upward 3034 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
ورق سیاه 20 فابریک 1.2 قطعات
5,100 تومان (arrow_upward 3033 تومان )
واحد فروش : کیلوگرم
add_shopping_cart
arrow_drop_up پاسخگوی شما هستیم
021-54473 phone
منوی دسترسی