حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

جدول وزنی میلگرد

جدول وزنی میلگرد شامل وزن تقریبی هر شاخه ۶ و ۱۲ متری میلگرد در سایزهای مختلف است که به منظور راحتی افراد در محاسبه وزن دقیق هر شاخه میلگرد و در نهایت وزن کلی میلگردهای مورد نیاز برای پروژه است. جدول وزنی میلگرد در واقع وزن حدودی هر شاخه میلگرد ۶ یا ۱۲ متری را نشان می دهد که از جدول اشتال استنتاج شده است. به این ترتیب که با ضرب وزن واحد طول که با علامت  (G) در جدول اشتال نوشته شده است در طول شاخه میلگرد (معمولا ۶ متری و ۱۲ متری) می توان وزن هر شاخه میلگرد را حساب کرد.

راه دیگری که برای تعیین وزن هر شاخه میلگرد است ، محاسبه وزن مخصوص یا همان وزن واحد طول است. در واقع G در جدول اشتال از رابطه زیر بدست آمده که d قطر میلگرد بر حسب متر است. زمانی که جدول اشتایل میلگرد در اختیار نداشته باشیم با استفاده از فرمول زیر می توان G را محاسبه و مانند قبل با ضرب در طول میلگرد وزن هر شاخه را بدست آورد. با استفاده از این فرمول حتی بدون وجود جدول اشتال می توان وزن واحد طول را برای هر میلگرد محاسبه کرد. 

G = [ (π× d2)/4] ×  ۷۸۵۰

 

جدول وزنی میلگرد

برای خرید و استعلام قیمت میلگرد باید وزن میلگرد های مورد نیاز برای پروژه را بدانیم و همانطور که گفته شد برای این منظور باید از جدول اشتال استفاده کنیم . برای سهولت کار وزن شاخه ی ۶ متری و ۱۲ متری سایزهای مختلف میلگرد به صورت رند شده در جدول زیر تدوین شده و اگر شما فقط قصد خریداری میلگرد را دارید لزومی به استفاده از جدول اشتال نیست و با جدول وزنی زیر می توانید به راحتی وزن هر شاخه میلگرد را بدون عملیات محاسبه بدست آورید.

وزن تقریبی هر شاخه میلگرد
سایز میلگرد (mm)وزن شاخه ۶ متری میلگرد (Kg)وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
82.55
1048
125.511
147.515
169.519
181224
201530
221836
2523.547
282958
323876
364896

مقایسه جدول وزنی میلگرد کارخانه های تولید میلگرد در ایران

باید توجه کرد که جدول بالا همانطور که گفته شد بر اساس استاندارد اروپا تدوین شده و در ایران با وجود پذیرش این استاندارد ، وزن واحد طول یا به عبارتی وزن شاخه میلگردهای تولید شده توسط کارخانه های مختلف باهم متفاوت است. در جدول زیر وزن هر شاخه ۱۲ متری میلگرد در سایز های مختلف ، تولید شده در کارخانه های مختلف آورده شده است.

مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان ۷٫۵۱۱۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶۳۰۳۶۴۶٫۴۵۸٫۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴٫۵ ۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵۳۰    
وزن میلگرد نیشابور   ۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
 
وزن میلگرد سیرجان  ۱۰
۱۰٫۵
۱۳
۱۳٫۴
۱۷٫۵۲۲٫۵     
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹  
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹۱۰۱۳٫۷۱۸۲۲٫۹۲۹٫۶    
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه   ۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵  
وزن میلگرد امیرکبیر خزر  ۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴۲۸
۲۹
    
وزن میلگرد آریان فولاد ۷۱۰۱۴۱۸۲۳   ۳۰ 
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود    ۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
    
وزن میلگرد ارگ تبریز   ۱۴٫۵۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵۳۵
۳۵٫۵
   
وزن میلگرد شمس تهران  ۹٫۵
۱۰
        
وزن میلگرد دماوند   ۱۵۱۷
۱۸
      
وزن میلگرد کرمان    ۱۹      
وزن میلگرد الیگودرزکلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
        
وزن میلگرد شیرازکلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
       
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
admin
ارسال دیدگاه